ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBO

Saloparken 8300 Odder

 

 

OM SENIORBO: Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Seniorbo, Saloparken Odder iht. Vedtægternes §22: Tirsdag d. 11. maj 2021 kl 19.00 i fælleshuset.

Vi begynder med fællesspisning kl. 18 som forventes at vare ca. 45 – 60 minutter, og derefter afholdes generalforsamlingen. Husk tilmelding til spisning.

Dagsorden iht. vedtægterne §21:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten samt valg af revisor.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og fastsættelse af boligafgiften.
5. Forslag
6. Valg:
Bestyrelsen
På valg er:
Formand Finn Holmgaard (modtager genvalg), Inga Kjærsgaard, Karen Højer Thomsen.

Udvalg pt.
-Udlejning Karen
-Køkken Inga
-Vand, varme og el Tommy
-Containere Svend
-Festudvalg Allan, Elin, Inga, Ejner og Lis
-Aktivitetsudvalg Svend C, Helga. Else Marie
-Værkstedsudvalg Svend, Ejner og Lorens
-Flagmænd Svend og Ejner
-Gavekasse Finn Pagh