At bo i foreningen kræver, at man er indstillet på et fællesskab. Rammerne for fællesskabet findes i husordenen.

Vi har i foreningen en række aktiviteter, som støtter fælleskabet: 

 • kvartalsmøder sikrer, at ale er orienterede om, hvad der sker.
 • summemøder hver måned understøtter det sociale samvær.
 • 4 årlige arbejdsdage, hvor vi ordner beplantningen og rengør fælleshuset.
 • udflugter, biografture og fællesspisning på individuelt initiativ.

 

Vi har også forskellige funktioner og udvalg med samme formål.

Pt har vi følgende ansvarsområder, som medvirker til en god og velfungerende forening:

 • Udlejning
 • fælleskøkkenet
 • Teknik og pedelfunktion
 • Containere og affaldssortering
 • Fest/Aktivitet
 • Værkstedet
 • Flagmænd
 • Gavekasse
 • Fællesarealet