Generalforsamling

På den årlige generalforsamling træffer vi bestemmelse om væsentlige forhold for foreningen, som det er fastlagt i vedtægterne.

Sidste ordinære generalforsamling blev afholdt d. 4. marts 2024.

A: Referat
B: Bestyrelsens beretning